עץ חיים חלק א – בתכלית הבריאה כדי להוציא לפועל מידותיו וליקרא שלם

 עץ חיים- שער א' - סיכום הערות ושו"ת ענף א' בתכלית הבריאה כדי להוציא לפועל מידותיו[1] וליקרא[2] שלם[3]. [1] שאלה: הרי מי קבע את מציאות המידות ושמותם? וכן מי קבע חק זה שהשלמות באה ע"י הוצאה מהכוח אל הפועל של המידות? וכן מי קבע שיש מערכת של כוח ופועל? הכל הקב"ה. ולא היה מוכרך לזה … להמשיך לקרוא עץ חיים חלק א – בתכלית הבריאה כדי להוציא לפועל מידותיו וליקרא שלם