עץ חיים חלק ה – צמצום בצורת עיגול דוקא

דווקא בצורת עיגול[1][2]: א) שצמצם עצמו בהשוואה אחת מכל הצדדים. ב) משום שהוא עצמו בהשוואה גמורה ואין אצלו מדרגות. ג) שהוא שווה בכל מידותיו. ד)  מנא בעיגולא דאיהו י'.[3] ה) 'כי היכלות[4] ומה שבהם עיגולים'. ו) הנאצלים שיהיו בצורת עיגול יקבלו שפע[5] בהשוואה[6] מכל צדדיהם[7].[8] [1] שאלה: כל הטעמים שמביא הם מצד המשפיע, האם יש … להמשיך לקרוא עץ חיים חלק ה – צמצום בצורת עיגול דוקא

עץ חיים חלק ג – צמצם עצמו הא"ס בנק' האמצעית

ענף ב' כאשר עלה ברצונו הפשוט[1] לברא את העולמות ולהאציל את הנאצלים[2]  צמצם[3][4] את עצמו[5] הא"ס ב[6]נק' אמצעית[7] אשר בו באמצע אורו ממש[8]. [1] שאלה: רצונו הפשוט קאי על הא"ס בעצמותו, והרי אנו אמרנו שכל צורך ההוצאה מהכח אל הפועל הוא מאור אין סוף ולמטה, ז"א רק מהגילוי, ואיך כתב פה שברצון הפשוט עצמו הייתה … להמשיך לקרוא עץ חיים חלק ג – צמצם עצמו הא"ס בנק' האמצעית