פורים שחל בשבת – האם יש דבר כזה פורים משולש?

פורים שחל בשבת הערת הקדמה: במאמר קצר זה הבאנו את עיקרי הסוגיה, וסללנו דרך לפסיקת ההלכה ע"י דברי התלמודים בעיקר. לסקירת דעות הראשונים והאחרונים בסוגיה ראה בסיכום של מכון הלכה ברורה ובירור הלכה על מסכת מגילה דף ד: ציון ה. מבוא כשפורים חל בשבת מקדימים את קריאת המגילה ליום שישי, וכך נאמר במשנה (מגילה א … להמשיך לקרוא פורים שחל בשבת – האם יש דבר כזה פורים משולש?