עץ חיים חלק ה – צמצום בצורת עיגול דוקא

דווקא בצורת עיגול[1][2]: א) שצמצם עצמו בהשוואה אחת מכל הצדדים. ב) משום שהוא עצמו בהשוואה גמורה ואין אצלו מדרגות. ג) שהוא שווה בכל מידותיו. ד)  מנא בעיגולא דאיהו י'.[3] ה) 'כי היכלות[4] ומה שבהם עיגולים'. ו) הנאצלים שיהיו בצורת עיגול יקבלו שפע[5] בהשוואה[6] מכל צדדיהם[7].[8] [1] שאלה: כל הטעמים שמביא הם מצד המשפיע, האם יש … להמשיך לקרוא עץ חיים חלק ה – צמצום בצורת עיגול דוקא