עץ חיים חלק ח – הארה דרך הקו או מסביב?

הארת הנאצלים היא דרך הקו בלבד[1]. ואם היה נמשך אליהם אור א"ס מכל צדדיהם היו מתכללים בא"ס[2]. [1] שאלה: אם הבדלי המדרגות בין גלגל לגלגל נקבע רק ע"פ האור שהקו משפיע אז מה גורם להבדלים? תשובה: הקו משפיע יותר- במקום שיותר קרוב לאין סוף (ראה ס' 27 ושם כתב שזו סיבה שניה, ומשמע במפורש שיש … להמשיך לקרוא עץ חיים חלק ח – הארה דרך הקו או מסביב?

עץ חיים חלק ז – הקו והעיגולים

הקו: למעלה- נוגע בא"ס, למטה בסיומו- לא נוגע בא"ס.[1] (ודרך[2] קו זה נתפשט אור אין סוף למטה).בתוך החלל הזה שאמרנו נמצאים כל העולמות כולם.[3]זה הקו כעין צינור דק[4] שבו נתפשט ונמשך[5] מימי האור העליון של הא"ס אל העולמות שתוך החלל ההוא[6].[והנה כאשר צמצם עצמו אז דרך צד אחד מן החלל העגול הזה המשיך אור דרך … להמשיך לקרוא עץ חיים חלק ז – הקו והעיגולים