עץ חיים חלק ז – הקו והעיגולים

הקו: למעלה- נוגע בא"ס, למטה בסיומו- לא נוגע בא"ס.[1] (ודרך[2] קו זה נתפשט אור אין סוף למטה).בתוך החלל הזה שאמרנו נמצאים כל העולמות כולם.[3]זה הקו כעין צינור דק[4] שבו נתפשט ונמשך[5] מימי האור העליון של הא"ס אל העולמות שתוך החלל ההוא[6].[והנה כאשר צמצם עצמו אז דרך צד אחד מן החלל העגול הזה המשיך אור דרך … להמשיך לקרוא עץ חיים חלק ז – הקו והעיגולים