עץ חיים חלק ד – הנקודה האמצעית והחלל הריק

ונתרחק אל צדדי סביבות[1] הנק' האמצעית ואז נשאר מקום פנוי ואויר[2] חלל ריקני מנק' האמצעית[3]. [1] שאלה: 'צדדי' ו'סביבות', למה נצרכו שניהם? אולי היה אפשר לומר רק 'נתרחק אל צדדי הנק'..' או רק 'נתרחק אל סביבות הנק'..'? תשובה: נ"ל שהכפל נצרך להבין שאין 'מגע ישיר' של האור עם גבולות החלל בגלל החשש שכתוב בס' 10 … להמשיך לקרוא עץ חיים חלק ד – הנקודה האמצעית והחלל הריק

עץ חיים חלק ג – צמצם עצמו הא"ס בנק' האמצעית

ענף ב' כאשר עלה ברצונו הפשוט[1] לברא את העולמות ולהאציל את הנאצלים[2]  צמצם[3][4] את עצמו[5] הא"ס ב[6]נק' אמצעית[7] אשר בו באמצע אורו ממש[8]. [1] שאלה: רצונו הפשוט קאי על הא"ס בעצמותו, והרי אנו אמרנו שכל צורך ההוצאה מהכח אל הפועל הוא מאור אין סוף ולמטה, ז"א רק מהגילוי, ואיך כתב פה שברצון הפשוט עצמו הייתה … להמשיך לקרוא עץ חיים חלק ג – צמצם עצמו הא"ס בנק' האמצעית