עץ חיים חלק ב – זמן בריאת העולם

העולם נברא דווקא בזמן שנברא משום שהשתלשל מעולמות שלפניו וזמן בריאתו הוא זמן סיום ההשתלשלות עד אליו.[1] [1] שאלה: א. ולמה תחילת ההשתלשלות הייתה בזמן שהייתה? ב. והאם שייך לומר על זמן בריאת העולמות 'זמן'? שהרי גם הזמן נברא. תשובה: א. מובן לנו עתה, (אחר מה שנתבאר כבר בהערה 1) שכל שאלתנו היא על בריאת … להמשיך לקרוא עץ חיים חלק ב – זמן בריאת העולם