עץ חיים חלק ו – הקו הישר

ואז המשיך[1] מהא"ס קו ישר מן האור העגול שלו[2] מלמעלה למטה[3] ומשתלשל[4] ויורד תוך החלל. [1] שאלה: והרי יכול היה בזמן הצמצום להשאיר את הקו ולא לסלקו כשאר האור, ולמה סילקו ואח"כ החזירו? תשובה: על זה עונה הכרם שלמה בהעירו למה היה צריך לומר "ואז המשיך" אלא משמע שרצה לאפוקי המחשבה ש'השאיר' שם את אור … להמשיך לקרוא עץ חיים חלק ו – הקו הישר