עץ חיים חלק ד – הנקודה האמצעית והחלל הריק

ונתרחק אל צדדי סביבות[1] הנק' האמצעית ואז נשאר מקום פנוי ואויר[2] חלל ריקני מנק' האמצעית[3]. [1] שאלה: 'צדדי' ו'סביבות', למה נצרכו שניהם? אולי היה אפשר לומר רק 'נתרחק אל צדדי הנק'..' או רק 'נתרחק אל סביבות הנק'..'? תשובה: נ"ל שהכפל נצרך להבין שאין 'מגע ישיר' של האור עם גבולות החלל בגלל החשש שכתוב בס' 10 … להמשיך לקרוא עץ חיים חלק ד – הנקודה האמצעית והחלל הריק